Is uw schilderwerk ook een (van) Doorn in het oog?

Geschiedenis

November 1933 starten de heren Schouw en van Doorn het schildersbedrijf, omdat na een reorganisatie van melkfabriek Hollandia de onderhoudswerknemers werden ontslagen. Om toch een inkomen te hebben zijn zij gestart met het schildersbedrijf Schouw en van Doorn. Eind jaren 50 ging de heer Schouw met pensioen en ging de heer N. van Doorn (mijn opa) verder met het bedrijf samen met zijn zoon Nic van Doorn. De Firma Schouw en van Doorn werd veranderd in N. van Doorn en Zn.


In 1959 is opa van Doorn met pensioen gegaan en heeft zijn zoon Nic van Doorn het bedrijf voortgezet. In juni 1970 ben ik zelf (Nico Belt) van school als leerlingschilder in het bedrijf komen werken.


Na de opleiding LTS, aspirant gezel, gezel, aspirant-specialist wandafwerking en de ondernemersopleiding schildersbedrijf, zijn Nic van Doorn en Nico Belt in 1991 samen een vennootschap onder firma gestart. In 1993 is Nic van Doorn met pensioen gegaan en is de VOF weer ontbonden en werd weer een Firma. Tot 5 november 2002 is Nic van Doorn (de oom van Nico Belt) als administrateur bij de zaak betrokken geweest.


De eerste werkplaats was in de Tuinstraat aan de Where (nu Gedempte Where), waar je de kwasten, blokwitters en emmers nog gewoon in de Where kon uitspoelen. In 1964 verhuisde het bedrijf naar de Achterdijk 12, waar Nico Belt als leerling schilder is begonnen. In 1979 is het bedrijf verhuisd van de Achterdijk naar de Gedempte singel 2. Daar hebben wij 25 jaar gewerkt en oom Nic van Doorn woonde boven de werkplaats. Schildersbedrijf is vanaf 2004 gevestigd aan de Kolfstraat 74 te Purmerend.